O nas

    Podstawowa działalność naszego zakładu obejmuje:

  • produkcję i dostawę ciepła dla obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu i Sosnowcu
  • sprzedaż ciepła obiektom zewnętrznym (m.in. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w Katowicach oraz Szpitalowi Klinicznemu nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka)
  • zarządzanie i sterowanie kotłowniami, węzłami cieplnymi i siecią ciepłowniczą
  • konserwacje i naprawy urządzeń energetyki cieplnej

  • Obsługujemy 6 kotłowni i 12 wymiennikowni o łącznej mocy 37,017 MW.


    OBECNIE STOSOWANA TARYFA DLA CIEPŁA - pozycja 5813